Aanbod

Een uitnodiging om een wilsovereenstemming aan te gaan. Als het aanbod aanvaard wordt, is er wilsovereenstemming en daarmee een overeenkomst. Het aanbod kan in het algemeen worden teruggetrokken vóór de aanvaarding en een vrijblijvend aanbod zelfs nog onmiddellijk na de aanvaarding.