Afhankelijke (bedrijfs) woning

De woning die bij bedrijfsruimte is verhuurd en die onder het huurregime van bedrijfsruimte valt.