Algemene voorwaarden

Ook wel standaardvoorwaarden genoemd. Dit zijn uniforme bedingen die de gebruiker als bijlage bij soortgelijke huurovereenkomsten betrekt. Deze voorwaarden zijn voor de desbetreffende categorie dan veelal identiek. De standaardvoorwaarden voor woningen en bedrijfsruimten verschillen van elkaar. Algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd als zij als onredelijk bezwarend zijn, of in strijd zijn met een wettelijke regeling. De verhuurder van bedrijfsruimte heeft meer mogelijkheden aanvullende regelingen vast te leggen die in het nadeel van de huurder zijn, aangezien door de wet meer regels ter bescherming van de huurder van woonruimte zijn geformuleerd dan voor de huurder van bedrijfsruimte. Een consument of een klein bedrijf (kleiner dan 50 mensen) kan zich op de onredelijkheid van de voorwaarden beroepen.