Betekening

Uitreiking van een gerechtelijk of ambtelijk stuk door een in de wet aangegeven persoon (deurwaarder). De deurwaarder tracht dit stuk aan de betrokkene zelf te geven. Als dit niet lukt dan wordt het stuk aan het woonhuis van de betrokkene zelf achtergelaten, of per post door de deurwaarder naar de geadresseerde gestuurd.