Bodemprocedure

Een bodemprocedure is de procedure waarin door de rechter een geschil definitief wordt beoordeeld. Meestal staat na een beslissing nog de mogelijkheid van hoger beroep open. Het financiële belang voor het instellen van hoger beroep dient tenminste het bedrag van € 1750,- te luiden.