Boetebeding

Een bepaald beding in de overeenkomst en/of de bij de overeenkomst behorende algemene voorwaarden op grond waarvan de verhuurder van de huurder een boete bij overtreding kan opeisen. De boete kan zijn verschuldigd als de schuldenaar in toestand van verzuim is geraakt. De toestand van verzuim kan ontstaan na ingebrekestelling en niet voldoen van de verplichting binnen de in deze brief gestelde termijn, of kan van rechtswege ontstaan.