Franchiseovereenkomst

Franchising is een vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemingen. De franchisegever laat de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maken van commerciële instrumenten, producten en diensten. Franchisenemers maken bijvoorbeeld gebruik van een bestaande handelsnaam, merknaam, reclame, inrichting en formule van de franchisegever. De bedrijven presenteren zich hiermee op dezelfde manier. Franchising is niet specifiek in de wet geregeld. Wel zijn er naast het burgerlijke recht enkele specifieke wetten van belang zoals de Mededingingswet (bepaalde afspraken over prijs, marktgebied en afnameverplichtingen zijn niet toegestaan), de Handelsnaamwet en de Benelux Merkenwet.