Jurisprudentie

Rechtspraak, rechtsmacht, rechtelijke bevoegdheid, rechtsgebied. De belangrijkste uitspraken worden door de Hoge Raad gedaan.