Kortgeding

Snelle civielrechtelijke procedure die alleen kan worden gevoerd als er spoedeisend belang mee gemoeid is.