Niet geliberaliseerde woonruimte

Een huurovereenkomst is niet-geliberaliseerd als het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan bij begin van de bewoning een huurprijs gold die onder de toen geldende huurprijsliberalisatiegrens lag. Bovendien moet de huurovereenkomst op of na 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen.

Huurovereenkomsten die onder de interim-maatregel vallen zijn niet-geliberaliseerd als er sprake is van reeds bestaande woonruimte, die eerder waren bewoond en die opnieuw gedurende deze interim-periode zijn verhuurd en waarvan de huurprijs boven of onder de huurliberalisatiegrens lag. Onder deze interim-maatregel, van kracht van 1 juli 1989 tot 1 juli 1994, zijn de zelfstandige woningen geliberaliseerd, die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werden bewoond en waarvoor bij de aanvang van de bewoning een huurprijs was overeengekomen, die uitsteeg boven de maximale huurprijs waarbij individuele huursubsidie werd toegekend. Dit geldt ook voor woonruimte verbouwde bergingen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (Ktr. Amsterdam 26 augustus 1997, WR 1999, 4).