Noot 24

Hoge Raad in zijn arrest van 15 december 1978 NJ 1979, 195(Post/Waterink).