Noot 3

De weg van de Nederlandse rechter naar de Europeesrechtelijke verplichting van ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Saskia van Zijl, juni 2012, afstudeerscriptie Privaatrechtrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam, pagina 6