Noot 30

Kamerstukken II 1999/00, 26 932, nr. 3 (MvT), p. 5.