Noot 31

Ktg. Alkmaar 8 april 1975, Prg. 1975, 1015 geen overeenstemming leidde tot niet-ontvankelijkheid.