Noot 31e

Toetsing van afwijkende bedingen (artikel 7:291 lid 3 BW), WR 2007, 11.