Noot 31e1

Mr H.J. Rossel maakt dit onderscheid in haar artikel over toetsing van afwijkende bedingen (artikel 7:291 lid 3 BW), WR2007, 11.