Noot 4

Zie Kantongerecht Haarlem 2 december 1976, Prg. 1977, 1155, m.nt. H. van den Heuvel. Pand verhuurd als winkel-woonhuis, later uitsluitend gebruikt als woning, blijft bedrijfsruimte. Het niet meer als zodanig gebruiken van het gehuurde wordt echter wel als een toerekenbare tekortkoming gezien.

Ktg. Groenlo 2 december 1996, WR 1997, 29.’Vooropgesteld wordt dat artikel 7:290 BW niet zonder meer ophoudt te gelden, indien de feitelijke bestemming niet langer overeenstemt met de contractuele bestemming. … De tekst van art. 7A:1624 lid 2 BW vereist niet dat (…) sprake moet zijn van bedrijfsactiviteiten van een minimale omvang’.