Noot 4a

Mr P.T.J. Wolters, De vernietiging en matiging van boetebedingen in huurovereenkomsten ten aanzien van onroerende zaken in de feitenrechtspraak, d.d. 27 september 2017, WR 2017/136.