Noot 73

HR 2 februari 1979, NJ 1979, 508 (De Nieuwe Pauw/Roby).