Noot 82

HR 24 januari 1997, NJ 1997, 558, m.nt. P.A. Stein (Tokkie/De Hooischuur).