Noot 90

HR 7 december 2001, NJ 2002, 26 (Van Sloun/William Properties)
Ktr. Amsterdam 18 juli 2003, WR 2003, 75
De huurder van kantoorruimte heeft de huurprijs ingehouden in verband met verloren huurgenot tijdens een periode van verbouwing in een aangrenzend gedeelte van het pand. Het antwoord op de vraag of hinder voor de huurder, die door de verhuurder is veroorzaakt of aan hem is toe te rekenen, als een tekortkoming van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verschaffen van het rustig genot moet worden beschouwd, hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Gelet op de omstandigheden van het geval (het aanbieden van vervangende vergaderruimte en het verlenen van een huurvrijstelling) is gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst niet mogelijk.