Overeenkomst

Een afspraak tussen één of meer partijen met de bedoeling een bepaald (rechts) gevolg in het leven te roepen.