Aanvraag medehuurderschap

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl contractueel medehuurderschap.

Uw vraag

Uw vraag luidt wat het verschil is tussen medehuurderschap krijgen na verzoek aan de rechter en medehuurderschap krijgen met instemming van verhuurder?

 

Antwoord

Het medehuurderschap moet voorafgaande aan de vordering bij de kantonrechter bij voorkeur schriftelijk aan de verhuurder zijn gevraagd om met het medehuurderschap in te stemmen. Als niet binnen drie maanden schriftelijk positief is gereageerd, dan kan het medehuurderschap worden gevorderd.

 

Eerst moet u dus de verhuurder verzoeken in te stemmen met een medehuurder. Mocht dit verzoek niet worden ingewilligd, dan is een procedure voor de rechter misschien noodzakelijk.

 

Als de verhuurder dus instemt met uw verzoek, dan is een procedure niet nodig. Uw verzoek is dan immers door de verhuurder ingewilligd. Als de verhuurder met het medehuurderschap niet akkoord gaat, dan kunt u dit via de rechter afdwingen.

 

Ik adviseer u op de site goed na te gaan of de medehuurder aan de voorwaarden van het medehuurderschap voldoet om als medehuurder in aanmerking te komen. Bij toestemming van de verhuurder adviseer ik u dit schriftelijk vast te laten leggen.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie