Afwijking onderhoudsverplichting verhuurder

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U vraagt zich af of bij verhuur van een ruimte (niet-woning of middenstandsbedrijfruimte) het groot onderhoud aan de huurder kan worden overgedragen?

 

Antwoord

Slechts voor woonruimte geldt de semi-dwingende (van de regeling kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken) regeling van de gebrekenregeling. In artikel 7:242 BW staat uitdrukkelijk bepaald dat van deze regeling niet ten nadele van de huurder van woonruimte kan worden afgeweken. Bij MKB-bedrijfsruimte en bij overige bedrijfsruimte (kantoor- en opslagruimte) kan hiervan dus wel in het nadeel van de huurder worden afgeweken.

 

U kunt dus bij aanvang van de huurovereenkomst het grootonderhoud bij de huurder neerleggen als er geen sprake is van woonruimte. Ik ga er van uit dat de huurprijs dan aanzienlijk lager wordt dan wanneer u het onderhoud voor uw rekening zou nemen. Uiteraard kunt u niet van de regeling afwijken als de huurovereenkomst al is aangevangen.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie