Afwijking ten nadele van de huurder is ook mogelijk met rechterlijke toestemming

De wetgever heeft de mogelijkheid opengelaten dat partijen in afwijkende gevallen ook van de regeling af kunnen wijken. De wetgever heeft deze mogelijkheid bij het formuleren van het wetsvoorstel ook onderkend: Noot 29