Allin huur en naberekening door verhuurder

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl over servicekosten

 

Uw vraag

Uw vraag luidt of u de door de verhuurder naberekende kosten moet betalen.  

 

antwoord

Zie het onderdeel https://huurgeschil.nl/index.php?page=servicekosten.php.

 

In het kort komt deze regeling op het volgende neer.

All-in huur

Een verhoging van de huur is alleen maar mogelijk als er in de huurovereenkomst onderscheid is gemaakt tussen de “kale huurprijs” en de servicekosten. Bij een all-in huurprijs, is het voor de verhuurder niet mogelijk om een huurverhoging door te voeren: de huurprijs staat immers niet vast, zodat de huurprijs niet kan worden verhoogd. Het aandeel van de servicekosten is ook niet bekend, zodat een naheffing bij afwezigheid van een overeengekomen voorschot servicekosten ook niet kan worden berekend.

 

Voor een naheffing in verband met het waterverbruik is in ieder geval geen plaats. Ook in het geval er geen sprake van een all-in huurprijs zou zij geweest is dit een dubieuze handeling van uw verhuurder, omdat het waterverbruik kennelijk door een gebrek aan het verhuurde onderdeel is veroorzaakt. De gevolgen van dit gebrek komen voor rekening van de verhuurder.

 

Voor een naheffing zou alleen sprake zijn als u toerekenbaar tekort zou zijn geschoten (bijvoorbeeld  u wist van de lekkage maar u heeft verzuimd de verhuurder hier tijdig van op de hoogte te stellen).

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie