Allin huurprijs en naberekening door de verhuurder2

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl over all-in huurprijs.

 

Uw vraag

U vraagt zich af of u akkoord moet gaan met splitsing van de huur op initiatief van de verhuurder.

 

Antwoord

 

All-in huur

Nee dat hoeft u niet. Als er met de verhuurder een all-in prijs is overeengekomen kan de huur alleen op verzoek van de huurder worden gesplitst in een deel kale huur en een deel service kosten. Als er sprake is van een all-in huurprijs dan mag deze niet worden verhoogd. De eerdere betaalde verhoging moet door de verhuurder terug worden betaald.

 

De verhuurder kan slechts tot splitsing verzoeken als de overeengekomen huurprijs lager is dan 55 % van de maximale huurprijs van de voor dit soort woningen (zie artikel 7:258 BW).

 

Wel sprake van apart deel huur en apart deel servicekosten

Als de huurprijs wel is gespitst in een deel servicekosten en variabele kosten, dan is geen sprake van een all-in prijs. In dat geval kan lenen de servicekosten zich wel voor nacalculatie.

 

Een eindafrekening servicekosten moet voldoen aan het gestelde in artikel 7:259 BW. Door dit artikel moeten de servicekosten worden onderbouwd.  

 

Bevoegdheid huurcommissie

Als de kale huur minder dan € 615,01 bedraagt is de huurcommissie bevoegd de servicekosten te toetsen en/of de huurprijs op uw verzoek te toetsen als deze meer bedraagt dan kunt u de huurcommissie niet inschakelen.

 

Schatting berekening

Er vindt in deze situatie geen berekening van het werkelijk verbruik plaats, maar een schatting van het verbruik. Als er een schatting plaats vindt dan is de zuinige gebruiker altijd het haasje, omdat deze dan een deel van de verbruikskosten van de onzuinige verbruiker voor zijn rekening krijgt. Dit is nu eenmaal het nadeel als men in een woning woont, waarin zich individuele meter bevindt.  Voor een verdeling van deze kosten verwijs ik u naar het onderdeel servicekosten op de site ( HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=servicekosten.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=servicekosten.php.) Zie ook het onderdeel:”De verhuurder verstuurt geen eindafrekening >>” , waarin de schattingsmethode is uitgewerkt. 

 

Van een bepaalde verdeling kan altijd worden afgeweken als een standaard verdeling naar de omstandigheden van het geval tot een onredelijke verdeling zou leiden (bijvoorbeeld de huurder is aantoonbaar in de winter op vakantie geweest en heeft de woning aantoonbaar niet door een ander laten gebruiken).

 

Slecht onderhoud

Uw argumenten over het slechte onderhoud gaan niet op. De huurder kan immers herstel van gebreken vorderen! Het gaat er bovendien dat u naar redelijkheid het verbruik dient te betalen.

 

Als het gehuurde slecht is onderhouden kan de huur wel op grond van artikel 7:207 BW huurverlaging vorderen. De huurder moet de verhuurder dan wel gelegenheid hebben gegeven de gebreken te herstellen.

 

Tot slot

Gezien het bovenstaande hoeft u niet in te gaan op een huurverhoging als er daadwerkelijk van een all-in huurprijs sprake is. Als dat niet het geval is, dan kunt u de verhoging servicekosten betwisten als deze niet voldoende is onderbouwd. Verder kunt u in het laatste geval de huurcommissie inschakelen om de verhoging te laten toetsen als er van een all-in huurprijs geen sprake is.

 

 

 

 

Geef een reactie