UHW – Hoofdstuk IIa – artikel 8a (verhuurderbijdrage)

Onder de naam verhuurderbijdrage legt de huurcommissie een bijdrage op ter bestrijding van de geraamde lasten van de huurcommissie in één kalenderjaar.