Instructie voor het gebruik van de online-formulieren

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout) melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

De (ver)huurder moet achter “naam (ver)huurder” zijn voorletters en naam vermelden.
Achter “adres (ver)huurder” dient de (ver)huurder de naam van zijn straat en het huisnummer te vermelden.
Het telefoonummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.
Online begeleidende brieven van de (ver) huurder aan de rechtbank

 

Begeleidende brief betekening dagvaarding (voor zowel huurder als verhuurder) aan deurwaarder
Begeleidende brief dagvaarding (voor zowel huurder als verhuurder) aan rechtbank
Begeleidende brief opsturen conclusie naar de rechtbank
Begeleidende brief opsturen akte naar de rechtbank
Begeleidende brief opsturen verzoekschrift naar de rechtbank

Online brieven, die in het kader van de procedure voor de rechtbank van belang zijn

Verzoek uitstel antwoord eerste zitting door gedaagde
Verzoek uitstel voor het nemen van een conclusie
Verzoek uitstel comparitie van partijen
Opgave verhinderdata ten behoeve van comparitie van partijen