Beknopte handleiding procederen – Na de mondelinge behandeling

Na de mondelingen behandeling beslist de rechter hoe de procedure verder verloopt. De rechter bepaalt wanneer de zaak weer op de rol komt (artikel 89 lid 2 RV), en geeft aan welke proceshandelingen eventueel nog van partijen worden verwacht. Voordat de mondelinge behandeling plaats heeft gevonden beslist de rechter of er een conclusie van repliek of dupliek genomen zal dienen te worden (artikel 131 Rv). De rechter kan voorts, zonder dat verder nog proceshandelingen plaatsvinden, vonnis wijzen. Dit kan een tussenvonnis (artikel 232 RV) of een (geheel of gedeeltelijk) eindvonnis zijn.

De basisprocedure kent in beginsel geen tweede schriftelijke ronde, zoals re- en dupliek. De rechter kan dus wel beslissen een extra schriftelijke ronde zoals re- en dupliek te houden. Artikel 134 Rv komt te vervallen.