Beleidsnotitie aanpassing woningwaardering

Geachte Voorzitter,

 

 

1. Inleiding

 

Bij brief van 2 juli 2009 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het voornemen het woningwaarderingsstelsel (WWS) aan te passen door daarin de energieprestatie op basis van het energielabel op te nemen.

Bij die brief is een bijlage gevoegd waarin helaas door een administratieve fout wordt aangegeven dat het A-label bij de meergezinswoning met 30 punten wordt gewaardeerd.  De correcte waardering bedraagt echter 32 punten.

Deze waardering kunt u ook lezen in tabel 3.1 op pagina 9 in de ABF-rapportage die ik als bijlage had meegezonden bij mijn brief van 2 juli 2009.

 

 

Hoogachtend,

de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

 

 

 

 

 

mr. E.E. van der Laan

 


Onderdeel


 


1


Oppervlakte van vertrekken

(kamers, keuken, badkamer en doucheruimte)


1 punt per m2


2


Oppervlakte overige ruimten

(bijkeuken, berging, zolder, garage)


0,75 punt per m2


3


Verwarming

per verwarmd vertrek  

per overige ruimte

* maximaal 4 punten


 

2 punten

1 punt *


4


Energieprestatie overeenkomend met:

 

  • - label A++

  • - label A+

  • - label A

  • - label B

  • - label C

  • - label D

  • - label E

  • - label F

  • - label G

 

extra punten voor A+ en A++: Om te kunnen anticiperen op technische ontwikkelingen krijgt de huurcommissie voor deze labels tevens een afwijkingsbevoegdheid


eengezins

woning

44

40  

36   

32

22

14

8

4

0


meergezins

woning

40

36

32

28

15

11

5

1

0


5


Keuken  

lengte aanrecht tot 1 m

1 tot 2 m

2 m en meer  

* afhankelijk van de extra kwaliteit van de keuken(afwerking) kunnen deze punten maximaal verdubbeld worden  


 

0 punten

4 punten

7 punten *


6


Sanitair  

toilet

wastafel

douche

bad

bad/douche  

* afhankelijk van de extra kwaliteit van het sanitair of de afwerking kunnen deze punten maximaal verdubbeld worden,  € 226,89 investering = 1 punt


 

3 punten

1 punt

4 punten *

6 punten *

7 punten *


6a


Woonvoorzieningen voor gehandicapten

per € 226,89 van de kosten die de verhuurder aan de voorziening heeft besteed  


 

1 punt  


8


Privé-buitenruimten (bijv. tuin, balkon)

tot 25 m2

25 tot 50 m2

50 tot 75 m2

75 tot 100 m2

100 m2 en meer

geen privé-buitenruimte

carport


 

2 punten

4 punten

6 punten

8 punten

10 – 15 punten

af: 5 punten

2 punten


9

 

a.

 

 

 

 

b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.


Woonvorm

 

Eengezinshuizen:

vrijstaande woning

hoekwoning

tussenwoning/eindwoning

 

woningen in meergezinshuizen:

begane grond, zonder lift

begane grond, met lift

1e verdieping, zonder lift

1e verdieping, met lift

2e verdieping, zonder lift

2e verdieping, met lift

3e verdieping, zonder lift

3e verdieping, met lift

4e verdieping en hoger, zonder lift

4e verdieping en hoger, met lift

16 of minder woningen per liftschacht

duplex:

bovenwoning

benedenwoning


 

 

 

17 punten

15 punten

12 punten

 

 

6 punten

6 punten

3 punten

5 punten

1 punten

4 punten

0 punten

4 punten

0 punten

4 punten

2 punten per woning extra

 

 

1 punt

4 punten


10


Woonomgeving


maximaal 25 punten


11


Hinderlijke situaties


af: maximaal 40 punten


12


Bijzondere voorzieningen (uitsluitend bij serviceflatwoningen)


bij: 35% van het puntentotaal van 1 t/m 11

 

Geef een reactie