Bestemming huurovereenkomst en bestemmingsplan gemeente

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U heeft twee problemen:

1. uitoefening van uw bedrijf komt niet overeen met het bestemmingsplan van de gemeente.

2. u bent van mening dat u te veel huur betaalt.

 

Antwoord

 

In uw huurcontract staat als bestemming kantoor/schoonheidssalon. Deze bestemming is met de verhuurder overeengekomen. De verhuurder moet zorg dragen dat u deze bestemming van het gehuurde kan uitvoeren conform het contract. U had er op mogen vertrouwen dat u de overeengekomen bestemming zou mogen uitvoeren. De gemeente mag echter handhavend optreden als blijkt dat het gehuurde niet conform het bestemmingsplan wordt gebruik. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de gemeente kan dwingen dat u het gehuurde verlaat. Uw verhuurder is dan schadeplichtig, omdat deze zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet goed nakomt. Als schadevergoeding komt dan in aanmerking: verhuiskosten en inrichtingskosten, huurcompensatie tot einde contract, kosten reclame om uw zaak weer in de markt te zetten.

 

U heeft een probleem met betrekking tot de huurprijs. Aangezien u naar mijn mening een ambacht uitoefent valt de gehuurde ruimte mogelijkerwijs onder artikel 7:290 BW. Een en ander is nog een beetje afhankelijk van de verhouding kantoorruimte/schoonheidssalon. Onder het hoofdstukje MKB bedrijfsruimte kunt u lezen wat u kunt doen. Kort gezegd komt dit op het volgende neer:

 

Na vijf jaar huur kunt u aanpassing van de huurprijs vragen. Partijen moeten gezamenlijk en deskundige aanwijzen. Lukt het niet om gezamenlijk een deskundige aan te wijzen dan moet u met een verzoekschrift bij de rechter verzoeken om een deskundige aan te wijzen.

Nadat de deskundige de huurprijs heeft vastgesteld kunt u een huurprijs verlaging vorderen. Daarvoor moet u de verhuurder dagvaarden.

Lees het onderdeel huurprijzen goed door. U weet dan precies wat uw positie is.

 

 

Tot slot

 

Het opzetten van deze site kost zoveel tijd, dat ik u niet kan begeleiden. Over een aantal maanden verwacht ik wel opdrachten aan te kunnen nemen. Ik adviseer u hier wel achteraan te gaan. Eventuele huurprijsaanpassing gaat in vanaf de dag van indiening verzoekschrift.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie