Bij weigering door de verhuurder moet medehuurderschap worden gevorderd

Het medehuurderschap moet bij afwijzing door de verhuurder worden gevorderd door de huurder en de persoon die het medehuurderschap wenst te verkrijgen. Het verzoek kan niet afzonderlijk worden ingediend door alleen de huurder of door degene die het medehuurderschap wenst te verwerven. In de tekst van de wet staat weliswaar verzoeken, maar uit de wetshistorie blijkt dat hiermee het instellen van een vordering door een dagvaarding wordt bedoeld.

Een verzoek tot verkrijging van het medehuurderschap kan niet afzonderlijk door de verhuurder of de samenwoner worden ingediend. Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch besliste in haar arrest van 4 december 2012 ( LJN BY5199, gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, HD 200.103.410 Datum uitspraak: 04-12-2012 ) dat de samenwoner, die zonder de huurder hoger beroep aantekende tegen een uitspraak in eerste aanleg, niet-ontvankelijk verklaard diende te worden. Volgens het hof is ook in hoger beroep vereist dat sprake is van een gezamenlijke vordering van de huurder en de beoogde medehuurder. Nergens bleek volgens het hof dat dit vereiste alleen voor de procedure in eerste aanleg zou gelden en niet (langer) voor het aanhangig maken van een hoger beroep.