Boek 3 BW – titel 1 – afdeling 1 – Artikel 3 (Wat is onroerend)

  1. Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
  2. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

Geef een reactie