Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 2 (partijen gedragen zich redelijke)

Laatst bijgewerkt op 2018-06-28 om 21:36:30

1 Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

2 Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.