Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 92 (een schuldenaar kan niet zowel boete als nakoming verbintenis vorderen)

  1. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is.
  2. Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet.
  3. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.