Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 94 (Redelijkheid en billijkheid kan gevolgen boete afzwakken)

  1. Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet.
  2. Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, naast een bedongen boete die bestemd is in de plaats te treden van de schadevergoeding op grond van de wet, aanvullende schadevergoeding toekennen.
  3. Van lid 1 afwijkende bedingen zijn nietig.