Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 171 (aansprakelijkheid voor ondergeschikten)

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.