Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 172 (Aansprakelijkheid gedragingen vertegenwoordiger)

Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.

Geef een reactie