Boek 6 BW – titel 4 – afdeling 2 – artikel 203 (onverschuldigde betaling)

Laatst bijgewerkt op 2022-08-21 om 13:42:20

Artikel 203

  1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
  2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
  3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.