Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 227 (De verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar zijn)

De verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar zijn.

Geef een reactie