Boek 7 – Borgtocht – Titel 14 – Afdeling 2 – Artikel 862 (koppelartikel; semi-dwingend recht)

Niet kan ten nadele van de borg worden afgeweken:
a. van de artikelen 852-856 en 858-861;
b. van de verplichtingen die de schuldeiser krachtens artikel 154 van Boek 6 jegens de borg heeft met het oog op diens mogelijke subrogatie.

Geef een reactie