Boek 7 – Borgtocht – Titel 14 – Afdeling 1 – Artikel 851 (Borgtocht is een afhankelijk recht)

1. De borgtocht is afhankelijk van de verbintenis van de hoofdschuldenaar, waarvoor zij is aangegaan.
2. Borgtocht kan slechts voor toekomstige verbintenissen van de hoofdschuldenaar worden aangegaan, voor zover zij voldoende bepaalbaar zijn.

Geef een reactie