Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 209 (uitsluiting exoneratie)

Laatst bijgewerkt op 2021-04-24 om 16:51:13

Van de artikelen 206, leden 1 en 2, 207 en 208 kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen.