Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 212 (huur op tijd voldoen)

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.