Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 213 (gedragen als goed huurder)

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.