Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 217 (Kleine herstellingen)

Laatst bijgewerkt op 2018-06-28 om 10:24:37

De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.