Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 232 (o.a. huur korte duur)

Laatst bijgewerkt op 2021-04-24 om 16:58:51

1. Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op huur van woonruimte.
2. Deze afdeling is niet van toepassing op huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is.
3. De artikelen 206 lid 3, 270, 271 lid 4, 272, 273, 274, 275, 276, 277 en 281 zijn gedurende negen maanden na het ingaan van de overeenkomst niet van toepassing op huur van woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt en deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft en waarin niet eerder aan dezelfde huurder deze of andere woonruimte is verhuurd geweest.

(lid 4 is komen te vervallen wegens het schrappen van de regeling van de gemeentelijke sloopwoning).