Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 294 (nietigheid opzegging zonder vermelding gronden)

Een opzegging door de verhuurder is nietig indien zij niet de gronden vermeldt die tot de opzegging hebben geleid.