Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 302 (erfgenamen)

Laatst bijgewerkt op 2018-09-03 om 20:28:41

Opzegging van de overeenkomst door de erfgenamen van de huurder, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner, op de voet van artikel 229 lid 2 dient te geschieden op een termijn van tenminste zes maanden. Artikel 293 lid 2, eerste zin, en lid 3 is van toepassing.